Skocz do zawartości


 Photo

Regulamin projektu Elvarion Roleplay

04 sie 2017

Posted by Baldar in Informacje

Regulamin Elvarion Role Play

 

1. Postanowienia ogólne.

 • 1.1 - Regulamin jest własnością Elvarion Roleplay, chronią go prawa autorskie i jego używanie ograniczone powinno zostać wyłącznie w obrębie projektu(tj. forum dyskusyjne, serwer gry oparty na platformie Gothic2Online, kanał Discord, kanał TeamSpeak3, fanpage)

 • 1.2 - Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.

 • 1.3 - Elvarion Roleplay jest projektem role play udostępniającym innym użytkownikom możliwość prowadzenia rozgrywki na zasadach role play.

 • 1.4 - Administracja zastrzega sobie prawo do edycji regulaminu w dowolnym momencie, bez uprzedniego informowania użytkowników.

 • 1.5 - Administracja zastrzega sobie prawo do pozyskiwania, zapisywania oraz przeglądania danych logowania, takich jak adresy IP, host oraz wszystkie inne generowane dane przez platformę, w celu potencjalnych sporach, zarówno wewnętrznych na serwisie, jak i prawnych. Takie informacje mogą zostać udzielone organom ścigania w momencie zaistnienia podejrzenia przestępstw.

 • 1.6 - Każdy gracz ma obowiązek korzystać z unikalnego hasła i/lub innych zabezpieczeń dla serwisu Elvarion Roleplay, Administracja nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z włamań, bądź innych naruszeń prywatności w wyniku błędu użytkownika.

 • 1.7 - Administracja podejmuje decyzje w sprawach nie ujętych w regulaminie, w przypadku wystąpienia takiej sytuacji.

 • 1.8 - Od każdej nadanej przez administracji kary, użytkownik ma prawo apelować po upływie dwóch tygodni, w zależności od przewinienia, zaś długość czasu po którym można apelować ustalana jest przez osobę nadającą karę.

 • 1.9 - Do głównego regulaminu należą również poszczególne regulaminy organizacji, oraz działów.

 • 1.10 - Gracz, który dostrzeże błąd zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia o tym administracji, poprzez temat w odpowiednim do tego dziale na forum bądź w zależności od powagi wystąpienia błędu poprzez wiadomość prywatną.

 • 1.11 - Aby uzyskać dostęp do kanału Discord projektu Elvarion-RP należy posiadać zaakceptowaną kartę postaci.

2. Warunki użytkowania.

 • 2.1 - Jedna, fizyczna osoba ma prawo do posiadania tylko jednego konta na serwisie Elvarion Roleplay oraz innych powiązanych bezpośrednio z projektem serwisów (Discord, TeamSpeak 3), w innym wypadku gdy zostanie wykryte więcej niż jedno konto, zostaje ono stale zablokowane poprzez wieczystą banicję.

 • 2.2 - Osoby, które współdzielą adres IP i/lub urządzenie, proszone są o poinformowanie możliwie jak najszybciej któregokolwiek z administratorów o zaistnieniu takiej sytuacji. Należy wskazać konkretny powód, dla którego więcej niż jedna osoba korzysta z jednego adresu IP i/lub urządzenia oraz nickname tych osób.

 • 2.3 - Konta są własnością Elvarion Roleplay, administracja zastrzega sobie prawo do ich edycji w razie konieczności.

 • 2.4 - Konta na forum dyskusyjnym oraz konta w grze są bezpośrednio ze sobą połączone, jednakże wykluczenie z jednego nie oznacza wykluczenia również z drugiego.

 • 2.5 - Na forum wskazane jest korzystanie z języka polskiego w sposób możliwie poprawny, zarówno gramatycznie jak i stylistycznie.

 • 2.6 - Zabronione jest nadmierne korzystanie z wulgaryzmów, umieszczanie treści rasistowskich, prowokujących, dyskryminujących, ksenofobicznych, propagujących przemoc, pornografię, piractwo bądź obrażania innych użytkowników z uwagi na ich poglądy, wyznanie, pochodzenie lub z każdego innego powodu.

 • 2.7 - Wszystkie dyskusje na forach winny prowadzone z zachowaniem wszystkich zasad kultury osobistej, a każdemu użytkownikowi należy się szacunek.

 • 2.8 - Zabronione jest: znaczące odbieganie od meritum tematu, spamowanie, flood, reklamowanie swoich i/lub cudzych portali o tematyce role play, ofert handlowych w działach do tego nieprzeznaczonych.

3. Serwer.

 • 3.1 - Rozgrywka prowadzona jest na kliencie gry Gothic 2 z dodatkiem Noc Kruka, na platformie Gothic 2 Online w wersji 0.1.0. (Dane aktualne na dzień 27/07/2017)

 • 3.2 - na serwerze rozgrywka prowadzona jest w trybie role play, który w dużym uproszczeniu polega na imitowaniu świata rzeczywistego w grze, z uwzględnieniem uniwersum, w jakim gra się znajduje. Wszystkie procesy, prawa fizyczne, zjawiska występujące w rzeczywistości, są również ukazane w grze.

 • 3.3 - Na serwerze obowiązuje ścisłe przywiązanie Uniwersum Gothic, w skład którego wchodzą kanoniczne gry z sagi(Gothic, Gothic II z dodatkiem Noc Kruka oraz Gothic III)i oraz wkład własny administracji oraz użytkowników Elvarion Roleplay. Dozwolone natomiast jest wykraczanie poza granice Uniwersum, dokonywanie zmian, jednak w sytuacjach spornych administracja ma prawo do usunięcia treści niepasującej do przyjętego nurtu gry, zwanego dalej Uniwersum.

 • 3.4 - Gracz przed podjęciem gry na serwerze zobowiązany jest do zapoznania się z Uniwersum (tj. światem przedstawionym, postaciami, dostępną technologią, stworzoną na potrzeby gry fabułą, mechaniką oraz zasadami role play).

 • 3.5 - Postacie nie mają żadnego związku ze światem poza przedstawionym w grze, nie należy więc łączyć wydarzeń z rzeczywistości z rozgrywką.

 • 3.6 - Zakazywane jest wymuszanie akcji na innych graczach (powergaming), grając należy zachować odpowiedni dystans, skupić się na czerpaniu przyjemności z gry.

 • 3.7 - Podczas rozgrywki należy korzystać z czatów komunikacyjnych zgodnie z ich przeznaczeniem. (/l(ocal), /s(zept), /k(rzyk) /me i /do dla IC oraz /b, /pm dla OOC)

 • 3.8 - Czynności wykraczające poza możliwości silnika gry, poprzez animacje, należy odgrywać za pomocą komend narracyjnych (/me oraz /do).

 • 3.9 - Psychiczne i fizyczne możliwości postaci muszą być rozgrywane przez pryzmat rzeczywistości, działania niemożliwe, przesadzone, lub posiadające inne nadprzyrodzone zdolności(choć te w sytuacjach spornych będą kontrolowane przez administrację, przez wgląd na odgrywany świat) lub wykraczającą poza pojmowanie zwykłego, szarego człowieka wiedzę.

 • 3.10 - Bieganie w celu szybszego dotarcia do celu jest surowo zakazane. Bieganie dozwolone jest jedynie podczas prowadzenia odpowiednich akcji i/lub sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia waszej postaci.

 • 3.11 - Zabronione jest przekazywanie między postaciami dóbr, przepisywanie spadków, czy inne metody przekazywania majątków (przedmiotów, złota, przywilejów) karane będą stałą banicją. Zabronione jest również rozdawnictwo, po zakończonej grze.

 • 3.12 - FCK mają prawo nadawać wyłącznie liderzy frakcji lub osoby przez nich wyznaczone, w sytuacjach skrajnych, z konkretnym powodem i uzasadnieniem. Celowe uśmiercanie postaci dla zabawy karane będzie wieczystymi banicjami.

 • 3.13 - Podczas rozgrywki należy pamiętać o licznych postaciach niezależnych, które mimo braku fizycznego istnienia, wiadomo że żyją dookoła. Gracze są wyłącznie poszczególnymi postaciami, nie całą społecznością.

 • 3.14 - FCK jest równoznaczne ze stałymi okaleczeniami postaci. Gwałt również zaliczany jest jako trwałe okaleczenie.

4. Postacie.

 • 4.1 - Dozwoloną formą życia do prowadzenia gry, jest człowiek. Administracja zastrzega sobie prawo do odgrywania innych form życia, jak zwierzęta, potwory bądź przedstawicieli rasy Orków.

 • 4.2 - Przed podjęciem gry, każdy użytkownik ma obowiązek stworzenia postaci poprzez aplikację, która ma za zadanie zweryfikować umiejętność tworzenia postaci o cechach zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. Dodatkowo dzięki aplikacji wysokiej jakości, gracz może otrzymać dodatkowe przywileje, bądź przedmioty. O tym jednak decyduje administracja i/lub osoba rozpatrująca.

 • 4.3 - Postacie posiadające zdolności magiczne muszą posiadać specjalne przyzwolenie, oraz cel.

 • 4.4 - Imiona postaci stworzone przez graczy powinny pasować do przedstawionego Uniwersum. Należy wystrzegać się tworzenia plagiatów, przesadnego, celowego naśladowania i/lub wykorzystywania imion postaci znanych z serii, przydomków szlacheckich oraz pseudonimów niepasujących do serii.

 • 4.5 - Każda postać stworzona na serwerze powinna posiadać swoje, możliwie unikalne cechy. Zarówno pozytywne, jak i negatywne. Postacie nieprzemyślane, nijakie, bądź przesadnie odbiegające od tej, ukazanej w aplikacji będą stale blokowane. Dotyczy to również spójności tematycznej grup, do których wasza postać się przyłącza.

 • 4.6 - Gracz może posiadać maksymalnie trzy aktywne postacie na jednym koncie globalnym.

 • 4.7 - Postać uśmiercona stale poprzez CK bądź FCK nie powraca do życia, dodatkowo gracz musi wyrazić zgodę na CK. FCK następuje wyłącznie poprzez aplikacje. Wyjątek stanowi ewidentne wymuszenie CK, bądź akcja przeprowadzona w sposób niepoprawny.

 • 4.8 - Gracz zobowiązany jest do odgrywania otrzymywanych obrażeń w sposób możliwie realistyczny.

 • 4.9 - Gracz zobowiązany jest również do realistycznego odgrywania ekwipunku, noszenie ze sobą przesadnie dużego ekwipunku musi być stosownie odegrane, poprzez niesienie skrzyni, czy ciągnięcie wózka z towarem.

 • 4.10 - Dozwolone jest odgrywanie przedmiotów przy pomocy narracji, które nie mają żadnego wpływu na rozgrywkę i nie zostaną wykorzystane przeciwko innym postaciom. Odgrywanie dodatkowego sztyletu w bucie, czy zatrutych ostrzy jest stanowczo zakazane.

 • 4.11 - Każda postać, która posiada przedmioty na TAB, ma je przy sobie. Zabronione jest odgrywanie ukrycia danych przedmiotów, wyjątkiem od tego stanowią oskryptowane schowki.

 • 4.12 - Postać przyłączając się do jakiegokolwiek ugrupowania o charakterze przestępczym, automatycznie wyraża zgodę na FCK swojej postaci. Tyczy się to również sytuacji, w której dana postać świadomie i celowo wchodzi w interakcję z takim zgrupowaniem.

 • 4.13 - Gracz po otrzymaniu FCK nie może przynależeć do organizacji przestępczych/porządkowych na nowej postaci, na tym samym stopniu jeżeli na postaci, na której wcześniej otrzymał FCK należał do tak owej.

Postanowienia końcowe:

 • Regulamin jest integralną częścią zasad panujących na projekcie Elvarion, głównemu regulaminowi podlegają również regulaminy poszczególnych działów.

Elvarion Role Play

  573 Views · 3 Replies ( Last reply by Gorky )

 Photo

#09. Wieloma ścieżkami można dojść w to samo miejsce.

17 gru 2017

Posted by Maczupa in Publikacje

DxVSeyA.png

 

Po ostatniej publikacji stanęliśmy naprzeciw wybitnym problemom jakim był stricte brak game moda. Quarchodron zostawił po sobie niesmak ale nic więcej. Publikacja nie będzie opisywała kolejnych to zdarzeń a bardziej najświeższych informacji jak wasza ekipa wzięła się w garść i postanowiła złapać byka za rogi. I opiszemy w skrócie kulisy powiększenia się grona Mistrzów Gry co dało nam jeszcze większy zapał do tworzenia serwera na którym spędziło miło wiele, wiele chwil.

 

Rad jestem zacząć kolejną z publikacji w imieniu całej ekipy serwera, nic lepszego nie istnieje w fazach tworzenia jak publikowanie dotychczasowych prac ukończonych aby ukazać wam na światło dzienne skrawek naszej żmudnej ale i efektownej pracy. Wiem, że ludzie powoli tracą cierpliwość ponieważ forum stoi już długi czas i start nieubłaganie się przeciąga ale powiedźcie - aby upiec dobry chleb zawsze trzeba swój czas odczekać, mam racje? Mimo sytuacji, ludzi, którzy w okół nas próbują narobić szumu czy też zaszkodzić stajemy się coraz to bardziej odporni i nabieramy zdrowego dystansu, nauka występuje nawet na takich szczeblach jak ten. Jesteśmy również zadowoleni z ludzi, zwykłych graczy, którzy chcąc popchać ten wóz razem z nami pomagają nam w miarę swoich kompetencji co sił - doceniamy to. Jest ich wielu, ze względu na to , że różnie bywa na scenie Gothicowej nie będziemy nikogo ujawniać chyba, że z taką prośbą wyjdzie, wtedy co innego. Przechodząc do rzeczy, zakładka game mod.

 

1. System skrzyni

Brzmi to dosyć banalnie i może tak też również wyglądać jednakże opanowanie funkcji zapisów ekwipunku i powstawiania wszystkich skrzyń na odpowiednie pozycje było dość uciążliwym zajęciem nie mniej jednak system jest sprawny i został zamknięty, uznany za ukończony. Co nam daje? Dużo tu nie trzeba mówić i idąc za jednym z najważniejszych punktów w regulaminie serwera :

4.9 - Gracz zobowiązany jest również do realistycznego odgrywania ekwipunku, noszenie ze sobą przesadnie dużego ekwipunku musi być stosownie odegrane, poprzez niesienie skrzyni, czy ciągnięcie wózka z towarem.

Skrzynie umożliwiają nam przechowywanie ograniczonej ilości przedmiotów, również umożliwiają nam ich zapis dzięki czemu nie będziemy musieli się zamartwiać nad tym czy nazajutrz będziemy musieli wieść sporną dyskusje z Mistrzem Gry o przywrócenie jakichkolwiek wcześniej utraconych dóbr.

ghCzLXs.png

 

2. System włamań

Kolejna zapowiedź, która padła na początku projektu została ukończona - chociaż ile z tym trudu to nie miara, bowiem Baldar został nieoczekiwanie człowiekiem odpowiedzialnym za skrypt i dzięki pomocy życzliwym ludziom z platformy Gothic Online wiele systemów zostało ukończone. Wracając do opisu włamań - w jaki sposób to działa? Gdy nasza postać jest stricte powiązana z profesją złodzieja będzie miała dostęp do takich możliwości jak włamanie się do mieszkania, do skrzyni - jakie z tego korzyści to wniosek wysuwa się sam. Jednakże procent na powodzenia jest zależny od wysokości POZIOMU naszego bohatera i w takim przypadku u Złodzieja im więcej kradzieży - tym większy poziom, u Kowala im więcej wykutych mieczy, pancerzy tym większy poziom ( na tej zasadzie oparliśmy osobny system poziomowania profesji ). Co się dzieje w momencie gdy rabunek nam się nie powiedzie i wyskoczyła nam informacja, że nie powiodło się nam? Ano, wystosowaliśmy taką metodę, która informuje na globalnym do z roli stricte obywatela, który zauważa delikwenta włamującego się do jego dobrego sąsiada, a ten z kolei alarmuje straż. Dodam tylko, że włamania są najbardziej ryzykowną ale i też kosztowną zabawą jeżeli chodzi o korzyści majątkowe więc złodzieju, zanim zechcesz się włamać do kogoś posiadłości zastanów się dobrze i sprecyzuj swój plan ażeby nie wpaść czasem i w pułapkę Strażników.

oakKJgj.png

 

3. NPC i moby

Już gdy u podstaw zaczęliśmy pracę nad serwerem jednym z założeń było postawienie NPC, którzy będą niezłomną częścią gospodarczą gdyż wiadome są losy różnych projektów gdy zostawiono wszelki system w rękach graczy bez żadnego pomocniczego rozwiązanie ze strony serwera. W tej publikacji rozszerzę wątek jednak o NPC drugoplanowych takimi jak : Obywatel, Strażnik, do czego oni służą? Są bieżąca informacją dla graczy, którym trudność sprawia lektura wątków na naszej forumowej biblioteczce odnośnie uniwersum, znajdujących się rodzin szlacheckich, ugrupowań czy też zwykłych biznesów. Opcje dialogowe są szablonowe i nie spodziewajcie się, że z każdym NPC będziemy mieli możliwość rozpoczęcia dialogi w inny sposób - byłaby to praca na marne bowiem takie rzeczy nie są istotne, jednakże nie będziemy ich pomijać wierząc, że kiedyś ktoś uzna się za zagubionego w mieście Khorinis będzie miał możliwość udać się do pobliskiego strażnika dowiedzieć się co tu się tak na prawdę dzieje. Przechodząc do sedna sprawy czyli mobów, na dziś dzień spróbowaliśmy rozmieścić je jak najlepiej i z głową na takim małym obszarze aby nie ucierpiał system craftingu i też kreacja waszego bohatera, bowiem wielu spośród nas jest zapalonymi mysliwymi. Jak kierujemy dalsze losy na lokacji mobów? Otóż z momentem poszerzenia wątku fabularnego będziemy poszerzać również terytorium wolne od zagrożenia co da nam większą swobodę i zamysł w przyszłości by opanować całą wyspę będzie nadal możliwy, a kto wie jakie rzeczy skrywają mury klasztoru które po rzezi skrywają jeszcze więcej tajemnic? PS: Jeżeli chodzi o tworzenie całości paneli graficznych GUI szukaliśmy wielu wariantów odpowiednich dla naszej gry i osobiście stworzyłem około 20 wersji przykładowych z których wybraliśmy tą stricte powiązaną z naszym ukochanym Gothiciem jednakże byłoby błędem kopiować 1:1 to wszystko dlatego też detalicznie różnice są zachowane.

tMchoc6.png

 

5xmPlHV.png

 

4. Mapa i addon

Obraliśmy sobie za punkt honoru aby stworzyć różnorodność i dowolność jeżeli chodzi o rodzaje ekwipunków co też przedłużyło czas oczekiwania nad addonem jednakże z dzisiejszym dniem możemy śmiało uznać, że zostało kilka poprawek odnośnie instancji i skończymy nasz długo wyczekiwany twór - dlaczego to tyle trwa? Chcemy wyzbyć się jakichkolwiek dalszych edycji w miarę możliwości, ponieważ ciągłe pobieranie materiałów na dalszą mete jest po prostu uciążliwe i nie łączy się z niczym dobrym. Dlatego też przy samym starcie chcemy dopełnić nasze arcydzieło o addon mający wiele różnorodnych i nowatorskich rozwiązań dzięki którym będziemy mogli odnaleźć dla siebie indywidualne przedmioty, oczywiście uwzględniliśmy wszystkie materiały pochodzące z Gothica 1,2.  Co do mapy jesteśmy już również na ostatniej mecie co daje nam z tej strony dobrą i komfortową sytuacje, do tworzenia mapy nie będę się rozpisywał. Zobaczcie sami:

Spoiler

 

Na zakończenie tak jak w nagłówki chcemy przywitać oficjalnie w naszej ekipie Zefira oraz Fransisa. Zaciągneliśmy nowych ludzi do siebie aby stworzyć jeszcze lepszy mechanizm samouzupełniający, który pozwoli na szybsze skończenie serwera i udostępnienie go dla was. Wszelakie pytania związane z następną publikacją zamykam od razu, następna publikacja będzie informacją otwierająca beta testy.

 


 

 

  459 Views · 3 Replies ( Last reply by Maczupa )Status Serwera: ON
Liczba Graczy: 4 / 100

Latest Discussions

Newest Members

 • BudzikovPhoto
  1. Budzikov

  Joined: Wczoraj, 22:05

 • Krzysztof KononowiczPhoto
  2. Krzysztof Kononowicz

  Joined: Wczoraj, 20:11

 • KasziczPhoto
  3. Kaszicz

  Joined: 20 lut 2018 15:21

 • MasirPhoto
  4. Masir

  Joined: 20 lut 2018 00:07

 • ZackersonPhoto
  5. Zackerson

  Joined: 19 lut 2018 16:27

Site Navigation


 • 2975 Wszystkich postów
 • 428 Wszystkich użytkowników
 • Budzikov Najnowszy użytkownik
 • 49 Najwięcej użytkowników

16 użytkowników online (przez ostatnie 30 minut)

12 użytkowników, 4 gości, 0 anonimowych użytkowników   (Zobacz pełną listę)


Ortega, Vanar, Badulson, Google, Kielon, Somo Furoisu, Morderca, Kaszicz, Nori, Balritzon, Budzikov, Sakrael, Glaar


Portal v1.4.0 by DevFuse | Based on IP.Board Portal by IPS